Project

ARENA

ARENA - organisescha arranschaments ed iniziescha projects cugl intent da tematisar tabus, dar impuls che promovan il dialog denter posiziuns cuntrarias e dar vinavon informaziuns 

LUMPAZI CADI

Nus purschin ina buna tgira d'affons cun aspects pedagogics sco rinforzar la persunalitad e promover l'independenza. Affons indigens e seretratgs neutier emprendan romontsch ed emprendan d'enconuscher la cultura dalla Cadi.